ORDIN

privind constituirea consiliilor de experţi  pentru evaluarea secţiilor, compartimentelor de obstetrică-ginecologie şi nou-născuţi, din sistem public şi privat

Văzând Referatul de aprobare nr. FB 1758/01.03.2017 al Direcţiei generale asistenţă medicală şi sănătate publică,

Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 534/ 2002 pentru aprobarea Strategiei privind reabilitarea şi reorganizarea sistemului de asistenţă medicală spitalicească de specialitate în obstetrică-ginecologie şi neonatologie din România, pe perioada 2002 – 2004

În temeiul prevederilor art. 2 litera c), art. 7 alin. (4) şi art. 15  din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

Ministrul Sănătăţii emite următorul ordin:

ART. 1.

(1) În vederea evaluării secţiilor, compartimentelor de obstetrică-ginecologie şi nou-născuţi, din sistem public şi privat, se constituie un consiliu naţional de experţi şi consilii de experţi la nivelul judeţelor şi a municipiului Bucureşti, pe perioada martie 2017- decembrie 2019.

(2) Consiliul naţional de experţi are următoarea componenţă:

Preşedinte:        Prof. Univ. dr. Nicolae Suciu – Institutul Naţional pentru Sănătatea Mamei şi Copilului ” Alessandrescu-Rusescu” Bucureşti;
Vicepreşedinte: Prof. Univ. Dr. Silvia Maria Stoicescu – Institutul Naţional pentru Sănătatea Mamei şi Copilului ” Alessandrescu-Rusescu”;
Membri:             dr. Violeta Sburlea – Ministerul Sănătăţii;
asistent şef  Mircea Timofte – Ministerul Sănătăţii;
Mihaela Dobre – Ministerul Sănătăţii;
Gabriela Neagu – Ministerul Sănătăţii;
Ximena Moldovan – Ministerul Sănătăţii;
Secretar: dr. Petronela Stoian-  Ministerul Sănătăţii.

(3) La nivelul judeţelor, respectiv a municipiului Bucureşti se constituie consilii de experţi având următoarea componenţă:

Preşedinte:      Directorul executiv al direcţiei de sănătate publică;
Vicepreşedinte: Directorul executiv adjunct de sănătate publică;
Membri: o persoană cu atribuţii privind sănătatea femeii şi copilului din cadrul  direcţiei de sănătate publică;
o persoană cu atribuţii privind serviciile medicale spitaliceşti din cadrul direcţiei de sănătate publică;
o persoană cu atribuţii privind inspecţia sanitară de stat din cadrul direcţiei de sănătate publică;
Secretar : o persoană desemnată de către comisie

Descărcaţi Ordinul 427/11.04.2017 şi formularele aici!

 

Leave a ReplyDSP Satu Mare - www.dspjsm.ro