În conformitate cu prevederile art. 108 din Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 679/2017 din 19 iunie 2017 pentru aprobarea Statutului Colegiului Fizioterapeuţilor din România, În data de 05.10.2017 a fost adoptat Regulamentul electoral pentru constituirea legală a primelor organe de conducere ale Colegiului Fizioterapeuţilor din România.

Pentru informarea persoanelor interesate, vă punem la dispoziţie Regulamentul electoral şi Anexele 1 – 2 ataşate prezentei.

 

 

ORDIN

privind constituirea consiliilor de experţi  pentru evaluarea secţiilor, compartimentelor de obstetrică-ginecologie şi nou-născuţi, din sistem public şi privat

Văzând Referatul de aprobare nr. FB 1758/01.03.2017 al Direcţiei generale asistenţă medicală şi sănătate publică,

Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 534/ 2002 pentru aprobarea Strategiei privind reabilitarea şi reorganizarea sistemului de asistenţă medicală spitalicească de specialitate în obstetrică-ginecologie şi neonatologie din România, pe perioada 2002 – 2004

În temeiul prevederilor art. 2 litera c), art. 7 alin. (4) şi art. 15  din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

Ministrul Sănătăţii emite următorul ordin:

ART. 1.

(1) În vederea evaluării secţiilor, compartimentelor de obstetrică-ginecologie şi nou-născuţi, din sistem public şi privat, se constituie un consiliu naţional de experţi şi consilii de experţi la nivelul judeţelor şi a municipiului Bucureşti, pe perioada martie 2017- decembrie 2019.

(2) Consiliul naţional de experţi are următoarea componenţă:

Preşedinte:        Prof. Univ. dr. Nicolae Suciu – Institutul Naţional pentru Sănătatea Mamei şi Copilului ” Alessandrescu-Rusescu” Bucureşti;
Vicepreşedinte: Prof. Univ. Dr. Silvia Maria Stoicescu – Institutul Naţional pentru Sănătatea Mamei şi Copilului ” Alessandrescu-Rusescu”;
Membri:             dr. Violeta Sburlea – Ministerul Sănătăţii;
asistent şef  Mircea Timofte – Ministerul Sănătăţii;
Mihaela Dobre – Ministerul Sănătăţii;
Gabriela Neagu – Ministerul Sănătăţii;
Ximena Moldovan – Ministerul Sănătăţii;
Secretar: dr. Petronela Stoian-  Ministerul Sănătăţii.

(3) La nivelul judeţelor, respectiv a municipiului Bucureşti se constituie consilii de experţi având următoarea componenţă:

Preşedinte:      Directorul executiv al direcţiei de sănătate publică;
Vicepreşedinte: Directorul executiv adjunct de sănătate publică;
Membri: o persoană cu atribuţii privind sănătatea femeii şi copilului din cadrul  direcţiei de sănătate publică;
o persoană cu atribuţii privind serviciile medicale spitaliceşti din cadrul direcţiei de sănătate publică;
o persoană cu atribuţii privind inspecţia sanitară de stat din cadrul direcţiei de sănătate publică;
Secretar : o persoană desemnată de către comisie

Descărcaţi Ordinul 427/11.04.2017 şi formularele aici!

 

INFORMARE IMPORTANTĂ !!!

Conform Ordinul nr. 198511305/5805/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale, unitatile sanitare care pot completa Certificatul medical tip A5, sunt urmatoarele:

  1. SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SATU MARE CU AMBULATORIUL
    DE SPECIALITATE AL SPITALULUI
  2. SPITALUL MUNICIPAL CAREI AMBULATORIUL DE SPECIALITATE AL
    SPITALULUI
  3. SPITALUL ORASENESC NEGRESTI OAS AMBULATORIUL DE
    SPECIALITATE AL SPITALULUI

Adresă în PDF

 
DSP Satu Mare - www.dspjsm.ro