Pentru orice infomații referitor la situația COVID în județul Satu Mare (carantinare, schimbare adresă carantinare, derogare, ridicare carantină din motive legale sau alte situații ca urmare a pozitivării unei persoane) cetățenii se pot informa la Centrul Județean de Coordonare si Conducere a Intervenției (CJCCI) Satu Mare, unde instituțiile abilitate au câte un reprezentant.

TELEFON CJCCI SATU MARE 0261 736 145

ADRESA DE E-MAIL CJCCI@ISUSATUMARE.RO 

Operaţionalizare call-center Info Pacienţi : 0214 144 730 sau 0217 969 55

Conducerea D.S.P SATU MARE

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC !

 

Direcția de Sănătate Publică Satu Mare, în conformitate cu dispoziţiile art. 41 alin. (1), (2), (7), (8)  și art. 451 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 cu modificările şi completările ulterioare, examen de promovare în grad profesional imediat superior a personalului contractual, în data de 26 aprilie 2021 ora 10, la sediul Direcției de Sănătate Publică Satu Mare din Satu Mare, str. Avram Iancu nr. 16, astfel:

– examen de promovare în grad profesional imediat superior a personalului contractual din cadrul Compartimentului Administrativ și mentenanță.

Rezultat examen promovare personal contractual

– examen de promovare  a asistenților medicali debutanți din cadrul Direcției de Sănătate Publică Satu Mare .

Anunţ privind organizarea examenului de promovare în grad profesional imediat superior a personalului contractual


Rezultat examen promovare asistenţi medicali

 
DSP Satu Mare - www.dspjsm.ro