Direcția de Sănătate Publică Satu Mare cu sediul în: localitatea Satu Mare, strada A. Iancu, nr. 16, județul Satu Mare organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificată şi completată de H.G. nr. 1027/2014:

  1. Inspector de specialitate gr. I A, post vacant ,contractual, pe perioadă nedeterminată –

Compartimentul de evaluare a factorilor de risc din mediul de viață și muncă.

Condiţii specifice de participare la concurs:

-nivelul studiilor: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă in domeniul ingineriei mediului / aliment.

-vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: 5 ani .

  • Referent tr.  I A ,post vacant ,contractual, pe perioadă nedeterminată – Compartimentul

Secretariat/ Registratură.

Condiţii specifice de participare la concurs:

-nivelul studiilor: studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat profil uman.

-vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: 5 ani .

-cunoştinţe operare calculator – nivel mediu – dovedite cu adeverinţă/diplomă/certificat/ atestat. ….. citeste mai departe ….

Bibliografie inspector de specialitate gr IA

Bibliografie referent gr IA

 

Comments are closed.DSP Satu Mare - www.dspjsm.ro