In baza adresei Centrului National de Statistica si Informatica in Sanatate Publica Bucuresti Nr.250/26.11.2009, privind raportarea activitatii unitatilor sanitare pe anul 2010, Ordinul nr.919/2006, prin care se stipulează că unităţile subordonate Ministerului Sănătăţii, unităţile subordonate Direcţiilor de Sănătate Publică Judeţene şi a Municipiului Bucureşti şi Unităţile descentralizate care aparţin Administraţiei Locale şi Judeţene au obligaţia ca toate rapoartele privind activitatea reţelei sanitare să fie transmise D.S.P.-urilor pentru verificare şi constituirea bazei de date judeţene. D.S.P.-urile pentru verificarea acurateţei datelor şi schimbului de informaţii privind activitatea raportată (lunar, trimestrial şi anuală) colaborează direct cu unitatea sanitară.

La baza obligativităţii raportării mai stau: Legea nr. 226/2009 – privind organizarea şi funcţionarea statisticii oficiale în România, publicat în M.Of. Partea I, Nr. 397/ 11. 06. 2009; Ordinul Ministrului Sănătaţii şi al Preşedintelui C.N.A.S. Nr. 265/408/1.04.2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010, până în data de: 13 IANUARIE 2017 veţi trimite rapoartele statistice pe suport electronic (email – office@dspjsm.ro,  memory stick)  la Directia de Sanatate Publica Satu Mare

Fisierele de raportare pentru fiecare tip de cabinet le puteti descarca aici, sau sa obtineti de la Compartimentul Biostatistica si Informatica Medicala.

Comments are closed.

DSP Satu Mare - www.dspjsm.ro