INȘTIINȚARE  DE RECUPERARE A CHELTUIELILOR DE JUDECATĂ

 Subscrisa, Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Satu Mare, cu sediul în loc. Satu Mare, str. Avram Iancu nr.14-16, jud. Satu Mare, cod 440079, CUI 3896593, e-mail office@dspjsm.ro, reprezentată prin director executiv dr. Mihai Macrina Livia și director executiv adjunct economic ec. Meghișan Marius prin prezenta vă adresăm rugămintea de a ne comunica cu responsabilitate și celeritate de îndată, la adresa de e-mail office@dspjsm.ro sau la adresa instituției, pentru a achita de bunăvoie cheltuielile de judecată dispuse prin sentințele civile rămase definitive, următoarele înscrisuri:

  • Cerere de plată cu indicarea sumei solicitate si datele personale din cartea de identitate, formulată către instituția noastră;
  • Contul bancar al solicitantului care are calitatea de petent cu indicarea unității bancare;
  • Copia sentinței civile rămasă definitivă;

După primirea înscrisurilor, instituția noastră va achita de bunăvoie și prompt, suma stabilită de către instanță cu titlu de cheltuieli de judecată în contul bancar indicat.

Atitudinea noastră față de dvs. pe toată perioada procesului a fost  bazată pe respect, bună credință și profesionalism întrucât sancțiunea contravențională nu a fost aplicată din propria inițiativă a instituției noastre, această sancțiune a fost impusă din voința legiuitorului cu obligația punerii în executare a OUG nr.129/2021, drept urmare se cuvine să încheiem colaborarea în termeni cordiali bazați pe stimă și respect.

Vă mulțumim anticipat pentru înțelegere și sprijin, asigurându-vă întreaga noastră disponibilitate.

Comments are closed.

DSP Satu Mare - www.dspjsm.ro