NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

Direcţia de Sănătate Publică Satu Mare, prin intermediul compartimentelor sale, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal: nume, prenume, sex, data şi locul naşterii, adresă (domiciliu/reşedinţă), telefon, profesie, loc de muncă, codul numeric personal, date privind starea de sănătate, prin mijloace automatizate/manuale, destinate prelucrărilor statistice şi serviciilor de sănătate.
Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare prelucrărilor statistice şi serviciilor de sănătate ce fac obiectul de activitate al instituţiei. Refuzul dumneavoastră determină imposibilitatea realizării obiectului de activitate al instituţiei şi aplicarea legislaţiei în domeniul sănătăţii. Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate doar următorilor destinatari: persoanei vizate, reprezentanţilor legali ai persoanei vizate, altor instituţii din acelaşi grup cu Direcţia de Sănătate Publică, serviciilor sociale şi de sănătate, instituţiilor de învăţământ şi educaţie.
Conform Legii nr. 677/2001 beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Direcţia de Sănătate Publică Satu Mare. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei. Datele dumneavoastră pot fi transferate în state din Uniunea Europeană doar pentru a beneficia de servicii medicale, conform Ord. MS nr. 50/2004 privind Metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament în străinătate.

În data de 4 mai 2018 au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cele două acte normative care compun pachetul legislativ privind protecţia datelor la nivelul Uniunii Europene:

Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), 

– Directiva (UE) 2016/680 referitoare la protecţia datelor personale în cadrul activităţilor specifice desfăşurate de autorităţile de aplicare a legii.

Regulamentul (UE) 2016/679 actualizează principiile stabilite încă de acum două decenii de Directiva 95/46/CE care își va înceta aplicabilitatea.

Regulamentul General de Protecția Datelor a intrat în vigoare pe data de 25 mai 2016 și este aplicabil începând cu data de 25 mai 2018.

Legea nr. 677/2001 (PDF)

Notificare Breşă RGPD

Drepturile persoanelor vizate potrivit regulamentului (UE) 2016/679

http://www.dataprotection.ro/

Comments are closed.

DSP Satu Mare - www.dspjsm.ro