Organizarea, funcţionarea şi structura organizatorică a direcţiilor de sănătate publică
Organizarea sistemului sanitar din România

 

ORDIN nr. 119 din 4 februarie 2014
pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei

ORDIN Nr. 1078 din 27 iulie 2010
privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti

LEGE   Nr. 95 din 14 aprilie 2006
privind reforma în domeniul sănătăţii

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 19 aprilie 2006 (*actualizată*)
privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

LEGE nr. 82 din 24 decembrie 1991 (**republicată**)(*actualizată*)
a contabilităţii nr. 82/1991**

 

 

Accesul la informaţiile de interes public, transparenţa decizională, soluţionarea petiţiilor

LEGE Nr. 544 din 12 octombrie 2001

privind liberul acces la informaţiile de interes public
EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 663 din 23 octombrie 2001

 ORDIN Nr. 521/832/321 din 11 august 2003

pentru aprobarea Normei privind definirea, denumirile sub care se vând, etichetarea şi condiţiile de calitate ale anumitor sortimente de lapte conservat, parţial sau total deshidratat, destinate consumului uman
EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR ŞI MEDIULUI
Nr. 521 din 11 august 2003
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
Nr. 832 din 4 septembrie 2003
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR
Nr. 321 din 11 septembrie 2003
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 665 din 19 septembrie 2003

 

ORDONANŢĂ Nr. 124 din 29 august 1998 *** Republicată

privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale
EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI
PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 568 din 1 august 2002

 

 

 

Comments are closed.

DSP Satu Mare - www.dspjsm.ro