ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE CONFORMITATE

Dosarele (obligatoriu un dosar plic) cu actele justificative pentru eliberarea documentelor necesare recunoaşterii calificărilor româneşti în celelalte state ale Uniunii Europene se depun la Direcţia de Sănătate Publică Satu Mare, str. Avram Iancu nr. 1 6 după următorul program:

 • Marti – între orele 11,00 – 15,00
 • Miercuri – între orele 10,00 – 15,00
 • Joi – între orele 11,00 – 15,00
 • Luni si Vineri –între orele 10-14,00

Persoanele responsabile cu gestionarea acestor documente la nivelul Direcţiei de Sănătate Publică Satu Mare sunt:

 • Titular: Gules Carmen, inspector superior, camera 126, tel 0734115469
 • Înlocuitor: Şichet Ana , inspector superior  RUNOS camera 101 ,tel 0756134534

Legislaţia  comunitară:

         Actele necesare pentru obținerea certificatelor de conformitate:

 1.       Medic specialist
 2.       Medicină de familie și Medicină generală
 3.      Medici dentişti promoții anterioare anului 2009
 4.       Medici dentiști începând cu promoția 2009
 5.       Farmacişti promoții anterioare anului  2008
 6.       Farmacisti începând cu promoţia 2008

 

              Cerere certificat de conformitate

În cazul documentelor care atestă experienţa profesională cerută de normele comunitare pentru recunoaşterea calificării în celelalte state member UE,  iar solicitanţii nu pot depune copia legalizată a cărţii de muncă sau din cartea de muncă nu rezultă funcţia, specialitatea în care desfăşoară activitatea şi cuantumul normei de încadrare, aceştia vor prezenta contractul de muncă vizat de ITM sau o adeverinţă eliberată de unitatea sanitară de încadrare,  întocmită numai după modelul de ataşat.

              Adeverinţă  Angajator

Dacă angajatorul este chiar persoană  în cauză,  adeverinţa va fi însoţită de o declaraţie notarială din care să rezulte ca datele din adeverinţa respectivă sunt corecte şi copia legalizată a certificatului de înmatriculare a cabinetului medical, respectiv a societăţii comerciale medicale.

Precizăm ca pentru datele înscrise in Adeverinţă,  întreaga responsabilitate cu privire la autenticitatea şi legalitatea acestora revine în exclusivitate unităţii de încadrare emitentă.

 

ANUNŢ FOARTE IMPORTANT !!

În atenţia asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali!

În conformitate cu prevederile art.III alin.(1) din Legea nr.278/2015 din 12 noiembrie 2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr . 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, activităţile de atestare a titlurilor româneşti de calificare de asistent medical generalist,  de moaşă şi de asistent medical sunt preluate de către Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti,  Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România .

 

În acest sens:

Incepând cu data de 4.01.2015 cererile se vor depune la filiala OAMGMAMR la care solicitantul este membru sau la filiala OAMGMAMR în a cărei rază teritorială acesta domiciliază pentru solicitanţii asistenţi medicali generalişti,  moaşe sau asistenţi medicali care nu au dobândit autorizarea în profesie.

 

Comments are closed.

DSP Satu Mare - www.dspjsm.ro