Raportare lunară – Termenul de raportare este 15 a lunii următoare

1.  Centralizator lunar

Raportare trimestrială – Termenul de raportare este 15 a lunii următoare trimestrului de raportat

1.  Darea de seama privind principalii indicatori ai cunoasterii sanatatii

Raportare anuală

1.  Dare de seama statistica departamentala privind activitatea cabinetului medicului de familie

2.  Centralizatorul morbiditatii in cabinetul medicului de familie

Termenul de raportare la Directia de Sanatate Publica Satu Mare este: 14.Ianuarie 2020

Pentru Centralizatorul morbiditatii termenul de raportare este: 01.Februarie 2020

Conform Legii nr. 226/2009, Art.45. lit.a), b), c) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă următoarele fapte:

a) neîndeplinirea de către furnizorii de date a obligaţiilor;

b) refuzul explicit al furnizorilor de date de a îndeplini obligaţiile prevăzute de lege;

c) refuzul nejustificat al furnizorilor de date de a prezenta persoanelor autorizate de producătorii de statistici oficiale documentele şi evidenţele necesare verificării calităţii datelor statistice furnizate.

d) Nerespectarea termenelor de raportare duce la disfuncţionalităţi la nivelul întregului Minister, în consecinţă pentru fiecare transmitere cu întârziere a informaţiilor solicitate, Managerul unităţii va transmite şi o notă de informarepentru justificarea întârzierilor.

Citiţi aici adresa ataşată!

 

Comments are closed.

DSP Satu Mare - www.dspjsm.ro