În conformitate cu Art. 13. alin. 8.) al Legii 458/2002 privind calitatea apei potabile republicată.

” Direcţia de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, împreună cu producătorii, respectiv, distribuitorii de apă potabilă,  întocmesc şi publică anual Raportul judeţean,  respectiv al municipiului Bucureşti, privind calitatea apei potabile”.

Vă comunicăm  raportul de sinteză privind calitatea apei potabile furnizate în sistem centralizat, zone mari şi zone mici de aprovizionare:

  Tabele cu parametrii neconformi !

Instalațiile de apă cu neconformități nu au ASF sau ASF este acordată cu program de conformare pentru anul 2016, care prevede măsuri pentru asigurarea parametrilor de potabilitate conform Legii 458/2002.

Menționăm că instalațiile de apă unde s-au înregistrat neconformități sunt instalații vechi, fără  sistem de tratare sau programul de dezinfecție a fost ineficient datorită utilizării de  produse de dezinfecție expirate, a nerespectării  programului de tratare sau lipsa  unei stații de dezinfecție automată.

  Remedieri efectuate în anul 2016 şi semestrul I. 2017!

Comments are closed.

DSP Satu Mare - www.dspjsm.ro