Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Satu Mare, în colaborare cu Institutul Național de Sănătate Publică și Centrul Regional de Sănătate Publică Timișoara, desfășoară pe parcursul lunii aprilie 2024 activități de informare, educare și comunicare în cadrul Campaniei LUNA NAȚIONALĂ DE INFORMARE DESPRE VACCINARE.

Rujeola este una dintre cele mai contagioase boli, răspândită atunci când o persoană infectată respiră, tușește sau strănută. Virusul rămâne activ și contagios în aer sau pe suprafețele contaminate timp de până la 2 ore.

Orice persoană care nu a fost vaccinată sau nu a trecut prin boală la un anumit moment dat în viață se poate infecta. Erupția cutanată reprezintă cel mai vizibil simptom, în timp ce complicațiile pot include orbire, encefalită, diaree severă și deshidratare asociată, infecții ale urechii și pneumonie. Pe termen lung, o persoană care a suferit de rujeolă poate dezvolta o complicație foarte severă, panencefalita sclerozantă subacută.

Cititi mai departe…

 

Comisia de concurs, numita prin Dispozitie nr. 94/06.03.2024, s-a întrunit în data de 21.03.2024, în vederea desfăşurării probei interviu a examenului de promovare în grad profesional imediat superior a personalului contractual la sfârșitul perioadei de debut.

După finalizarea notării s-au consemnat următoarele  rezultatele obţinute de candidată:

Nr. Dosar  :  2070/14.03.2024

Punctaj final: 99,45

Rezultat: Admis

 

 

Direcția de Sănătate Publică Satu Mare, în conformitate cu dispoziţiile art. 84 din Hotărârea nr. 1.336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea  carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, organizează în data de 21 martie 2024 ora 10 examen de promovare a personalului contractual la sfârșitul perioadei de debut,  la sediul Direcției de Sănătate Publică Satu Mare din Satu Mare, str. Avram Iancu nr. 16:

– examen de promovare  a asistenților medicali debutanți din cadrul Direcției de Sănătate Publică Satu Mare .

Examenul de promovare constă în susținerea unui interviu, care are la bază raportul salariatului debutant.

Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

Dosarul de înscriere la examen se va depune la sediul Direcției de Sănătate Publică Satu Mare din Satu Mare, str. Avram Iancu nr. 16, Compartiment resurse umane, şi va cuprinde:

  • cererea de înscriere la examen adresată directorului executiv;
  • copia actului de identitate;
  • Raportul salariatului debutant – Anexa 8
 
DSP Satu Mare - www.dspjsm.ro