Ordinul nr. 1818/1111/2020 pentru modificarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017

Ordinul nr. 1818/1111/2020.pdf

 

1. Ministerul Sănătății organizează concurs de intrare în rezidențiat pe post și rezidențiat pe loc în domeniile medicină, medicină dentară și farmacie la data de 15 noiembrie 2020. Concursul se desfășoară în centrele universitare: București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Târgu Mureș și Timișoara.
2. Unitățile și specialitățile pentru care se organizează rezidențiat pe post sunt aprobate prin ordin al ministrului sănătății.

Pentru candidații care se înscriu la Direcția de Sănătate Publică a Județului Satu Mare

Certificatul medical va fi eliberat de către Spitalul Judetean de Urgenta Satu Mare- Ambulatoriul integrat .

Dosarele de concurs vor fi depuse prin poștă sau servicii de curierat în perioada 8-20 octombrie 2020,  inclusiv data poștei la adresa Direcția de Sănătate Publică a Județului Satu Mare, str.Avram Iancu nr. 14-16 etaj 1, camera 101
Candidații, care nu doresc să depună documente în copie legalizată, se pot prezenta pentru depunerea dosarului, la Direcția de Sănătate Publică a Județului Satu Mare, str. Avram Iancu nr. 14-16 etaj 1, camera 101, având asupra lor și documentele în original, în vederea certificării.

PROGRAM DE ÎNSCRIERE

Perioada : 08.10.2020 – 20.10.2020 inclusiv
De luni pana vineri  : orele 9:00 -16:00

Cerere-înscriere-rezidenţiat -2020

Certificat medical

Metodologie rezidentiat 2020

Publicatie rezidentiat 2020

 
DSP Satu Mare - www.dspjsm.ro