Comisia de concurs, numita prin Dispozitie nr. 167/20.12.2021, s-a întrunit în data de 14.01.2022 pentru susținerea probei de selecție dosare la concursul organizat în vederea ocupării funcțiilor contractuale de execuție de asistent medical generalist si asistenți igienă.

Comisia de concurs a stabilit în urma verificării documentelor depuse următoarele:

Nr.
Crt
Functia publica de executie pentru care candideaza/locul de munca Nr. dosar ADMIS/ RESPINS Obs.
1 asistent medical generalist / Laboratorului de microbiologie 66/04.01.2022 ADMIS
2 asistent medical igienă /Compartimentul Secretariat/ Registratură 55/04.01.2022 ADMIS
3 asistent medical igienă / Compartimentul de Supraveghere epidemiologică 204/07.01.2022 ADMIS

Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot formula contesțatie în termen de 24 ore de la afișare.

Afișat azi, 14.01.2022, ora 15,00 pe pagina de internet și la sediul DSP Satu Mare

Secretar comisie:

Șichet Ana

 

 

Comments are closed.DSP Satu Mare - www.dspjsm.ro