Rezultat selecţie dosare concurs auditor

Comisia de concurs, numita prin Dispozitie nr. 166/20.12.2021, s-a întrunit în data de 12.01.2022 pentru susținerea probei de selecție dosare la concursul organizat în vederea ocupării unei funcții publice vacante.

Comisia de concurs a stabilit în urma verificării documentelor depuse următoarele:

Nr.

Crt

Functia publica de executie pentru care candideaza/locul de munca Nr. dosar ADMIS/ RESPINS Obs.
1 Auditor, clasa I, grad profesional superior 41/03.01.2022 RESPINS Nu sunt îndeplinite condițiile specifice de participare, specializarea studiilor nu corespunde cerințelor prevăzute în anunț
2 Auditor, clasa I, grad profesional superior 217/07.01.2022 ADMIS

Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot formula contesțatie în termen de 24 ore de la afișare.

Afișat azi, 12.01.2022, ora 15,00 pe pagina de internet și la sediul DSP Satu Mare

ANUNȚ REZULTAT

 

 

Comments are closed.DSP Satu Mare - www.dspjsm.ro