În baza prevederilor Ordinului Ministerului Sănătății nr. 905/26.05.2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătății și unităților aflate în subordinea, coordonarea și sub autoritatea Ministerului Sănătății, inclusiv funcțiile publice de execuție și conducere, pe perioadă determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, conform art.11 din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și  combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și art.1 din Hotărârea Guvernului  nr. 171/03.02.2022 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 07.02.2022, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și  combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI SATU MARE,

demarează procedura de angajare pe perioadă determinată, fără concurs, pe perioada stării de alertă, personal contractual, cu încetare de drept a contractului individual de muncă în cel mult 30 de zile de la data încetării stării de alertă sau înainte de termen la initiațiva conducătorului instituției.

Anunţ angajare pe perioadă determinată personal contractual, fără concurs, pe perioada stării de alertă!

ERATĂ – La anunțul nr. 2462/28.02.2022 – Anunțul de angajare se modifică și va avea următorul conținut:

Documente necesare pentru înscriere și Condiții de studii si vechime!

Anexa 2

Anexa 3

Anexa 4

Anexa 5

Anexa 6.

 

 

Comments are closed.DSP Satu Mare - www.dspjsm.ro