În conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2021 privind modificarea unor acte normative din domeniul învățământului, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei cu COVID-19 şi ale art. 618 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Direcția de Sănătate Publică Satu Mare organizează la sediul instituţiei din Mun. Satu Mare, str. Avram Iancu, nr. 16, jud. Satu Mare, concurs de recrutare pentru ocuparea următoarei funcții publice de execuție:

În cadrul Compartimentului Inspecția și controlul factorilor de risc din mediul de viață și muncă:

-1 funcție publică – temporar vacantă de inspector, clasa I, grad profesional debutant -ID post 399048

Durata normală a timpului de muncă este de 40 ore/săptămână.

Calendarul de desfășurare a concursului:

  1. Selecție dosare, în data de 23 februarie 2022

La proba scrisă pot participa doar candidații care sunt declarați admiși la etapa de selecție a dosarelor;

  1. proba scrisă, în data de 03 martie 2022, ora 10.00, la sediul instituţiei;
  2. proba interviu, în data de 09 martie 2022, ora 10,00, la sediul instituției.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Direcției de Sănătate Publică Satu Mare, în perioada 15 februarie 2022 – 22 februarie 2022, inclusiv, și trebuie să conțină în mod obligatoriu următoarele documente:

Anunt angajare inspector, clasa I, grad profesional debutant -15.02.2022

Anexa nr. 3 – Formular de înscriere.doc

 

Comments are closed.DSP Satu Mare - www.dspjsm.ro