Comisia de concurs, numita prin Dispozitie nr. 33/11.02.2022, s-a întrunit în data de 23.02.2022 pentru susținerea probei de selecție dosare la concursul organizat în vederea ocupării unei funcții publice temporar vacante.

Comisia de concurs a stabilit în urma verificării documentelor depuse următoarele:

Nr.
Crt
Functia publica de executie pentru care candideaza/locul de munca Nr. dosar ADMIS/ RESPINS Obs.
1 Inspector, clasa I, grad profesional debutant 1956/17.02.2022 ADMIS
2 Inspector, clasa I, grad profesional debutant 1996/18.02.2022 RESPINS Nu sunt îndeplinite condițiile specifice de participare, specializarea studiilor nu corespunde cerințelor prevăzute în anunț,  Alin (1), art. 20 HG 611/2008
3 Inspector, clasa I, grad profesional debutant 2091/21.02.2022 RESPINS Nu sunt îndeplinite condițiile specifice de participare, specializarea studiilor nu corespunde cerințelor prevăzute în anunț,  Alin (1), art. 20 HG 611/2008
4 Inspector, clasa I, grad profesional debutant 2214/22.02.2022 RESPINS Nu sunt îndeplinite condițiile specifice de participare, specializarea studiilor nu corespunde cerințelor prevăzute în anunț,  Alin (1), art. 20 HG 611/2008

 

Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot formula contestație în termen de 24 ore de la afișare.

Afișat azi, 23.02.2022, ora 15,00 pe pagina de internet și la sediul DSP Satu Mare

Secretar comisie:

Rezultat selecție dosare angajare inspector, clasa I, grad profesional debutant!

 

 

Comments are closed.DSP Satu Mare - www.dspjsm.ro