În urma selectării dosarelor depuse electronic pentru angajarea fără concurs, pe perioada stării de alertă, personal contractual, cu încetare de drept a contractului individual de muncă în cel mult 30 de zile de la data încetării stării de alertă sau înainte de termen la inițiativa conducătorului instituției, conform art.11 din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și  combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și 19 și art.1 din Hotărârea Guvernului  nr.171/03.02.2022 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 07 februarie 2022, comisia de concurs anunță următoarele rezultate:

Rezultat final selecție dosare asistenți medicali generaliști, referent 1A

 

Comments are closed.DSP Satu Mare - www.dspjsm.ro