Direcția de Sănătate Publică Satu Mare, în conformitate cu dispoziţiile art. 84 din Hotărârea nr. 1.336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea  carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, organizează în data de 24 noiembrie 2022 ora 10 examen de promovare a personalului contractual la sfârșitul perioadei de debut,  la sediul Direcției de Sănătate Publică Satu Mare din Satu Mare, str. Avram Iancu nr. 16:

– examen de promovare  a asistenților medicali debutanți din cadrul Direcției de Sănătate Publică Satu Mare .

Examenul de promovare constă în susținerea unui interviu, care are la bază raportul salariatului debutant.

Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

Dosarul de înscriere la examen se va depune la sediul Direcției de Sănătate Publică Satu Mare din Satu Mare, str. Avram Iancu nr. 16, Compartiment resurse umane, şi va cuprinde:

  • cererea de înscriere la examen adresată directorului executiv;
  • copia actului de identitate;
  • Raportul salariatului debutant – Anexa 8
 

Comments are closed.DSP Satu Mare - www.dspjsm.ro