În conformitate cu prevederile HG nr. 1.336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Direcția de Sănătate Publică  Satu Mare  organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante, funcții contractuale de execuție:

– 1 post de asistent medical generalist debutant cu S, cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, cu norma de lucru de 8 ore/zi în cadrul Compartimentului de supraveghere epidemiologică și control boli transmisibile.

La concurs poate participa orice persoană care îndeplinește următoarele condiții generale și cerințe specifice prevăzute la art.542 alin.(1) și (2) din O.U.G. nr.57/2019, cu modificările și completările ulterioare:

ANUNŢ CONCURS ASISTENT GENERALIST PERIOADA DETERMINATA

Formular-de-inscriere-anexa-2-cf-HG-1336-din-2022

Tematica si Bibliografie concurs

Anexa-nr.-3-La-H.G.-nr.-1336-din-2022

 

Comments are closed.DSP Satu Mare - www.dspjsm.ro