În conformitate cu prevederile HG nr. 1.336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Direcția de Sănătate Publică  Satu Mare  organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante, funcții contractuale de execuție:

– 1 post de asistent medical de farmacie  grad principal cu PL  cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, cu norma de lucru de 8 ore/zi, în cadrul Compartimentului de evaluare a factorilor de risc din mediul de viață și muncă;

– 1 post de asistent medical generalist grad principal cu PL, cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, cu norma de lucru de 7 ore/zi în cadrul Laboratorului de diagnostic și investigare în sănătate publică – diagnostic microbiologic;

La concurs poate participa orice persoană care îndeplinește următoarele condiții generale și cerințe specifice prevăzute la art.542 alin.(1) și (2) din O.U.G. nr.57/2019, cu modificările și completările ulterioare:

ANUNŢ CONCURS ASISTENT GENERALIST ŞI ASISTENT DE FARMACIE PERIOADA NEDETERMINATA

Formular-de-inscriere-anexa-2-cf-HG-1336-din-2022

Tematica si Bibliografie concurs Asistent medical principal

Tematica si Bibliografie concurs Asistent de farmacie

 

 

Comments are closed.DSP Satu Mare - www.dspjsm.ro