Comisia de concurs, numita prin Dispozitie nr. 103/01.08.2023, s-a întrunit în data de 08.08.2023 pentru susținerea probei de selecție dosare la concursul organizat în vederea ocupării, pe perioadă determinată, a  postului contractual de execuție de asistent medical generalist debutant cu S.

Comisia de concurs a stabilit în urma verificării documentelor depuse următoarele:

1.  Asistent medical generalist debutant cu S    Nr. dosar:  7147/07.08.2023  –  ADMIS

Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot formula contesțatie în termen de 24 ore de la afișare.

Afișat azi, 08.08.2023, ora 14,00 pe pagina de internet și la sediul DSP Satu Mare.

Rezultat selecţie dosare asistent medical perioada determinată

 

Comments are closed.DSP Satu Mare - www.dspjsm.ro