În urma selectării dosarelor depuse electronic pentru angajarea fără concurs, pe perioada stării de alertă, personal contractual, cu încetare de drept a contractului individual de muncă în cel mult 30 de zile de la data încetării stării de alertă sau înainte de termen la inițiativa conducătorului instituției, conform art.11 din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și  combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și 19 și art.1 din Hotărârea Guvernului  nr.171/03.02.2022 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 07 februarie 2022, comisia de concurs anunță următoarele rezultate:

  • 1 post inspector de specialitate 1A , nivel studii S, la Compartimentului Relații cu publicul
Nr. crt. Număr înregistrare dosar depus electronic Rezultatul selecției dosarelor de înscriere  ADMIS/RESPINS
1 1736/10.02.2022 ADMIS
2 1737/10.02.2022 RESPINS

În vederea încheierii contractului individual de muncă candidații declarați admiși se vor prezenta la sediul Direcției de Sănătate Publică Satu Mare din strada Avram Iancu nr. 14-16, luni 14.02.2022 la ora 10,00 cu actele în original, pentru certificare.

Prezentul anunț se afisează astăzi, 11.02.2022, ora 15.00, la avizierul Direcției de Sănătate Publică Satu Mare din strada Avram Iancu nr. 14-16 și pe site-ul unității, respectiv www.dspjsm.ro.

Rezultate selecție dosare inspector de specialitate 1A

 

Comments are closed.DSP Satu Mare - www.dspjsm.ro