Anunț concurs Medic

Anunț concurs pentru ocuparea  postului vacant de natură contractuală, la Compartimentul Evaluare factori de risc din mediul de viață și muncă   din cadrul Direcției de Sănătate Publică  Satu Mare

Având în vedere prevederile Ordinul 166/2023 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante şi temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice sau din direcţiile de sănătate publică, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi sau din direcţiile de sănătate publică, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi – Direcția de Sănătate Publică a Județului Satu Mare organizează concurs pentru ocuparea postului vacant, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, durata timpului de lucru 8 h/zi :

 – 1 post de Medic – medicina generala în cadrul Compartimentului Evaluare Factori de Risc din Mediul de Viață și Muncă –,

ANUNŢ CONCURS MEDIC

Formular-de-inscriere-anexa-2-cf-HG-1336-din-2022

Tematica si Bibliografie concurs

Anexa-nr.-3-La-H.G.-nr.-1336-din-2022

 

Comments are closed.DSP Satu Mare - www.dspjsm.ro