În data de 28 februarie 2019 se celebrează Ziua Internațională a Bolilor Rare. Campania de informare are sloganul: „Bolile rare – arată că îți pasă”. Tema propusă pentru anul 2019 este: Integrarea și coordonarea serviciilor sociale și de sănătate “.

Orice boală care afectează mai puţin de 5 din 10.000 de oameni este definită ca fiind rară. 80 % dintre acestea sunt boli genetice, 65 % grave. Deşi aceste boli ar fi rare, există foarte multe feluri de boli rare, de aceea se constată că 6-8 % din populaţia Europei suferă de o boală rară.

A 12-a ediție a Zilei Internaționale a Bolilor Rare se va concentra pe depășirea lacunelor în coordonarea serviciilor medicale, sociale și de sprijin pentru a face față provocărilor cu care se confruntă zilnic oamenii care trăiesc cu o boală rară și familiile lor din întreaga lume.

Ziua Internațională a Bolilor Rare 2019 este o oportunitate de a face parte dintr-o mișcare globală adresată factorilor de decizie politică, personalului medical și serviciilor de îngrijire pentru a coordona mai bine toate aspectele legate de îngrijirea persoanelor care suferă de o boală rară.

Trebuie să exprimăm spiritul de solidaritate faţă de persoanele care suferă de o boală rară şi familiile lor. Organizațiile de pacienți, politicienii, profesioniştii din sistemul sanitar, cercetătorii, încearcă să sensibilizeze opinia publică în legătură cu acest subiect.

Toată lumea ştie că sistemul sanitar pune accent important pe asigurarea serviciilor de sănătate pentru pacienţii având boli care reprezintă interes de sănătate publică, prin programe de prevenire, depistare, diagnostic până la tratament şi îngrijiri. Populaţia generală este informată despre multe astfel de boli, deoarece hipertensiunea arterială sau diabetul zaharat apar în anturajul fiecăruia dintre noi.

Pacienţii cu boli rare au nevoie de atenţie şi au dreptul la aceleaşi şanse ca ceilalţi. Ei sunt într-o situaţie specială: adesea se ajunge mai dificil la diagnostic, eventual prin mai multe etape, investigaţii suplimentare, iar medicii depun un efort în plus pentru identificarea bolii, găsirea cauzelor şi soluţiilor. Sistemul sanitar trebuie să fie pregătit pentru servirea unor asemenea cazuri. Managementul nu-şi poate permite „speculaţii” dacă din punct de vedere economic este „rentabilă sau nu” asigurarea îngrijirilor medicale pentru pacienţii cu boli rare: ei merită să fie ajutaţi ca oricare altă persoană suferindă.

Societatea trebuie să acorde tot sprijinul pentru pacienţii cu boli rare, în spiritul „nu lăsăm pe nimeni în urmă” – chiar dacă au nevoi speciale cauzate de boala lor.

Câteodată medicii lucrează în echipe pentru rezolvarea anumitor cazuri mai complicate, şi trebuie să depăşească confortul rutinei pentru a asigura acelaşi nivel ştiinţific, aceeaşi calitate şi în cazul pacienţilor cu boli rare.

 

http://www.dspjsm.ro/fisiere/Promovare/Infografic_Boli_Rare.jpg

 

Săptămâna Europeană de Prevenire a Cancerului de Col Uterin (SEPCCU) lansată în 2007 are scopul de a creşte gradul de informare a femeilor asupra cauzelor cancerului de col uterin şi de a atrage atenţia asupra mijlocelor de prevenire.

Derulată sub sloganul „Stop Cancerului de Col Uterin!”, campania va continua efortul susţinut pentru reducerea riscului şi intensificarea prevenţiei cancerului de col uterin. SEPCCU a adoptat pentru 2019 tema „Cancerul de col uterin poate fi eliminat ca problemă de sănătate publică”, în urma initiaţivei Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii de lansare a Apelului la acţiune pentru eliminarea cancerului de col uterin din mai 2018.

Cancerul de col uterin reprezintă a patra cauză de cancer la femei, la nivel mondial şi principala cauză de mortalitate la femeile de vârstă activă, 15-45 ani.

În Uniunea Europeană, România se afla într-o situaţie nefavorabilă în privinţa incidenţei şi a mortalităţii prin cancer de col uterin.

Săptămâna Europeană de Prevenire a Cancerului de Col Uterin

Infografic SEPCCU – ian.2019

 

INFORMARE IMPORTANTĂ !

Pentru situaţii medicale legate de diagnosticul şi/sau tratamentul problemelor sexuale şi reproductive, la solicitarea expresă a minorului în vârstă de peste 16 ani, minorii îşi pot exprima consimţămîntul informat în absenţa părinţilor sau reprezentantului legal, în conformitate cu Art.661 din Legea nr.95/2006, republicată, privind reforma în domeniul sănătăţii.

Ghidul privind expunerea la radiaţii ionizante a femeilor gravide sau aflate la vârsta fertilă puteţi descărca  AICI !

 

În conformitate cu prevederile art. 108 din Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 679/2017 din 19 iunie 2017 pentru aprobarea Statutului Colegiului Fizioterapeuţilor din România, În data de 05.10.2017 a fost adoptat Regulamentul electoral pentru constituirea legală a primelor organe de conducere ale Colegiului Fizioterapeuţilor din România.

Pentru informarea persoanelor interesate, vă punem la dispoziţie Regulamentul electoral şi Anexele 1 – 2 ataşate prezentei.

 

 

ORDIN

privind constituirea consiliilor de experţi  pentru evaluarea secţiilor, compartimentelor de obstetrică-ginecologie şi nou-născuţi, din sistem public şi privat

Văzând Referatul de aprobare nr. FB 1758/01.03.2017 al Direcţiei generale asistenţă medicală şi sănătate publică,

Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 534/ 2002 pentru aprobarea Strategiei privind reabilitarea şi reorganizarea sistemului de asistenţă medicală spitalicească de specialitate în obstetrică-ginecologie şi neonatologie din România, pe perioada 2002 – 2004

În temeiul prevederilor art. 2 litera c), art. 7 alin. (4) şi art. 15  din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

Ministrul Sănătăţii emite următorul ordin:

ART. 1.

(1) În vederea evaluării secţiilor, compartimentelor de obstetrică-ginecologie şi nou-născuţi, din sistem public şi privat, se constituie un consiliu naţional de experţi şi consilii de experţi la nivelul judeţelor şi a municipiului Bucureşti, pe perioada martie 2017- decembrie 2019.

(2) Consiliul naţional de experţi are următoarea componenţă:

Preşedinte:        Prof. Univ. dr. Nicolae Suciu – Institutul Naţional pentru Sănătatea Mamei şi Copilului ” Alessandrescu-Rusescu” Bucureşti;
Vicepreşedinte: Prof. Univ. Dr. Silvia Maria Stoicescu – Institutul Naţional pentru Sănătatea Mamei şi Copilului ” Alessandrescu-Rusescu”;
Membri:             dr. Violeta Sburlea – Ministerul Sănătăţii;
asistent şef  Mircea Timofte – Ministerul Sănătăţii;
Mihaela Dobre – Ministerul Sănătăţii;
Gabriela Neagu – Ministerul Sănătăţii;
Ximena Moldovan – Ministerul Sănătăţii;
Secretar: dr. Petronela Stoian-  Ministerul Sănătăţii.

(3) La nivelul judeţelor, respectiv a municipiului Bucureşti se constituie consilii de experţi având următoarea componenţă:

Preşedinte:      Directorul executiv al direcţiei de sănătate publică;
Vicepreşedinte: Directorul executiv adjunct de sănătate publică;
Membri: o persoană cu atribuţii privind sănătatea femeii şi copilului din cadrul  direcţiei de sănătate publică;
o persoană cu atribuţii privind serviciile medicale spitaliceşti din cadrul direcţiei de sănătate publică;
o persoană cu atribuţii privind inspecţia sanitară de stat din cadrul direcţiei de sănătate publică;
Secretar : o persoană desemnată de către comisie

Descărcaţi Ordinul 427/11.04.2017 şi formularele aici!

 

INFORMARE IMPORTANTĂ !!!

Conform Ordinul nr. 198511305/5805/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale, unitatile sanitare care pot completa Certificatul medical tip A5, sunt urmatoarele:

 1. SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SATU MARE CU AMBULATORIUL
  DE SPECIALITATE AL SPITALULUI
 2. SPITALUL MUNICIPAL CAREI AMBULATORIUL DE SPECIALITATE AL
  SPITALULUI
 3. SPITALUL ORASENESC NEGRESTI OAS AMBULATORIUL DE
  SPECIALITATE AL SPITALULUI

Adresă în PDF

 

În conformitate cu Art. 13. alin. 8.) al Legii 458/2002 privind calitatea apei potabile republicată.

” Autoritatea de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, împreună cu producătorii, respectiv, distribuitorii de apă potabilă,  întocmesc şi publică anual Raportul judeţean,  respectiv al municipiului Bucureşti, privind calitatea apei potabile”.

Vă comunicăm  raportul de sinteză privind calitatea apei potabile:

 

În Judeţul Satu Mare au fost validate de către Unitatea Regională de Management Nord Vest Cluj Napoca două reţele de screening de cancer de col uterin si anume:

1.Spitalul Judeţean de Urgenţă Satu Mare

2.Clinica de obstetrică ginecologie Gynoprax Satu Mare

 

1. Reţeaua Spitalului Judeţean de Urgenţă Satu Mare este alcătuită din următorii furnizori de serviciu medicale aflaţi în contract cu CAS Satu Mare.

–   46 centre de consiliere la nivelul cabinetelor de familie

–     6 centre de recoltare ( 3 cabinete medici de familie şi 3 cabinete de ginecologie ambulatorii integrate cu 3 cabinete de ginecologie având 16 medici ginecologi)

–     1 laborator privat cu 1 anatomo patolog

Lista furnizorilor de servicii medicale din Reţeaua Spitalului Judeţean de Urgenţă Satu Mare

 

2. Reţeaua Clinicii Private Gynoprax Satu Mare este alcătuită din următorii furnizori de servicii medicale aflaţi în contract cu CAS Satu Mare.

– 34 centre de consiliere la nivelul cabinetelor de familie

– 11 centre de recoltare ( 9 cabinete medici de familie şi 2 cabinete de obstetrică-ginecologie: SCM Caritas Medica şi SC Manitou Med SRL)

–  1 laborator propriu cu 2 anatomo patologi

–  2 laboratoare private fiecare cu câte 1 anatomo patolog

Lista furnizorilor de servicii medicale din Reţeaua Clinicii Private Gynoprax Satu Mare

 

INFORMAŢII GENERALE

Screeningul pentru depistarea precoce activă a cancerului de col uterin constă în testarea prin metoda frotiului cervical Babeş-Papanicolaou a populaţiei feminine, denumită în continuare testare Babeş-Papanicolaou.

Pot fi incluse în subprogram persoanele de sex feminin în vârstă de peste 25 de ani, indiferent de calitatea de asigurat a acestora, care nu au un diagnostic confirmat de cancer de col uterin, asimptomatice sau fără antecedente sugestive pentru patologia de cancer de col uterin.

Testarea în cadrul subprogramului se va opri la femeile care au împlinit vârsta de 64 de ani, numai dacă acestea au ultimele 3 frotiuri cervicale Babeş-Papanicolaou normale.

Nu sunt eligibile femeile care prezintă absenţa congenitală a colului uterin sau histerectomie totală pentru afecţiuni benigne şi femeile cărora li s-a stabilit diagnosticul de cancer de col uterin sau alte forme de cancer genital.

FURNIZORII DE SERVICII MEDICALE DIN CADRUL SUBPROGRAMULUI

 • unităţile sanitare cu paturi care au în structura proprie cabinete de specialitate în obstetrică-ginecologie şi laborator de analize medicale în domeniul citologiei şi care fac dovada organizării unei reţele de screening pentru depistarea precoce activă a cancerului de col uterin
 • cabinetele de asistenţă medicală primară aflate în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate pentru furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară – centre de informare şi consiliere a femeilor privind măsurile de prevenire a cancerului de col uterin şi de mobilizare a populaţiei eligibile pentru testarea Babeş-Papanicolaou si centre de recoltare a materialului cellular cervical, cu conditia indeplinirii urmatoarelor criterii:
  • sunt în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate pentru furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară;
  • fac dovada deţinerii dotării necesare recoltării materialului celular cervical în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei nr. 153/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, cu modificările ulterioare;
  • fac dovada încadrării personalului medical care deţine documente ce atestă formarea profesională în domeniul recoltării materialului celular cervical;
 • cabinete medicale de specialitate în obstetrică-ginecologie şi/sau de planificare familială din structura unităţii sanitare cu paturi care a organizat reţeaua de screening pentru prevenirea cancerului de col uterin;
 • cabinete medicale de specialitate obstetrică-ginecologie, indiferent de forma de organizare a acestora, care funcţionează în ambulatoriul de specialitate clinic sau în ambulatoriul integrat al spitalelor, aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate;
 • cabinete medicale de planificare familială din structura spitalelor aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, care fac dovada deţinerii dotării necesare recoltării materialului celular cervical în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 • alte unităţi sanitare care furnizează servicii medicale în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate şi care au în structură cabinete medicale de specialitate obstetrică-ginecologie, cabinete de planificare familială sau unităţi mobile de recoltare a materialului celular cervical;
 • laboratorul de anatomie patologică şi/sau de analize medicale din structura unităţii sanitare cu paturi care a organizat reţeaua de screening pentru depistarea precoce activă a cancerului de col uterin care indeplineste urmatoarele criterii:
  • are dotarea tehnică necesară pentru examinarea materialului celular cervical prin metode şi tehnici de citologie sau anatomie patologică, după cum urmează:
   1. aparatură adecvată pentru efectuarea examenului Babeş-Papanicolaou (citologie convenţională şi/sau monostrat cu recoltare-fixare în mediu lichid);
   2. facilităţi de arhivare a frotiurilor;
   3. echipament computerizat necesar pentru înregistrarea, stocarea şi raportarea datelor;
   4. acces la internet;
  • foloseşte coloraţia Papanicolaou pentru prelucrarea frotiurilor şi sistemul de clasificare Bethesda 2001 pentru raportarea rezultatelor;
  • are cel puţin un medic de specialitate în anatomie patologică cu experienţă minimă de 5 ani şi peste 2000 de frotiuri examinate în ultimii 2 ani;
  • efectuează controlul intern al calităţii în domeniul citologiei prin recitirea a minimum 10% din lame;
  • se angajează să participe în mod regulat la programe de evaluare externă a calităţii în domeniul citologiei;
 • laboratorul de anatomie patologică şi/sau de analize medicale care funcţionează în structura altor unităţi sanitare aflate în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate si care indeplineste conditiile de mai sus;

MODALITATI DE SELECTARE A FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE IN VEDEREA INCLUDERII IN PROGRAM

 1. Cabinete de asistenta medicala primara – includerea cabinetelor de asistenţă medicală primară în reţeaua de screening pentru depistarea precoce activă a cancerului de col uterin a unităţilor sanitare cu paturi se realizează în baza contractelor încheiate între aceste structuri sanitare.
  Fiecare cabinet de asistenţă medicală primară poate fi inclus într-o singură reţea de screening pentru depistarea precoce activă a cancerului de col uterin.
 2. Centrele de recoltare a materialului celular cervical – includerea în cadrul reţelelor de screening pentru depistarea precoce activă a cancerului de col uterin, se realizeaza prin depunerea la unitatea sanitara cu paturi care organizează reţeaua a unei cereri de includere însoţită de documente ce fac dovada îndeplinirii criteriilor prevăzute in lege.
  Includerea în reţeaua de screening pentru depistarea precoce activă a cancerului de col uterin se realizează în baza contractelor încheiate cu unitatea sanitara cu paturi.
 3. Laboratorul de analize medicale în domeniul citologiei cervicale – includerea în cadrul reţelelor de screening pentru depistarea precoce activă a cancerului de col uterin, se realizeaza prin depunerea la unitatea sanitara cu paturi care organizează reţeaua a unei cereri de includere însoţită de documente ce fac dovada îndeplinirii criteriilor prevăzute in lege.
  Includerea în reţeaua de screening pentru depistarea precoce activă a cancerului de col uterin se realizează în baza contractelor încheiate cu unitatea sanitara cu paturi.
 4. Unitatile sanitare cu paturi – solicită includerea în subprogram prin depunerea la unitatea regională de management dosarul de candidatură care cuprinde următoarele documente:
  1. copia, conformă cu originalul, a contractului de furnizare de servicii medicale încheiat cu casa de asigurări de sănătate;
  2. dovezile privind organizarea reţelei de screening pentru depistarea precoce activă a cancerului de col uterin. În acest sens, vor fi prezentate documente, certificate pentru conformitate cu originalul, care fac dovada îndeplinirii criteriilor prevăzute în prezentele norme metodologice, pentru fiecare structură medicală inclusă în reţea;
  3. lista personalului medical care asigură furnizarea serviciilor medicale în cadrul fiecărei structuri medicale incluse în reţea, datele de contact ale acestuia, precum şi programul de activitate destinat screeningului.

Pentru derularea în condiţii optime a activităţilor de screening pentru depistarea precoce a cancerului de col uterin va comunicăm că a devenit operaţională pagina de web a acestui subprogram la următoarea adresă;

http://insp.gov.ro/index.php/campania-protejeaza-i-aripile

Pe această pagină vor fi postate anunţuri de interes general sau local privind desfăşurarea activităţilor care fac obiectul screening-ului depistarea precoce a cancerului de col uterin.

 

 

Având în vedere sesizările primite în ultimele zile privind deficitul de sânge şi produse de sânge din unele unităţi sanitare, Ministerul Sănătăţii face un apel către cetăţeni pentru donarea voluntară.

“În lunile de vară, pe perioada concediilor şi a muncilor agricole, sistemul se confruntă frecvent cu scăderi ale colectei, la centrele de transfuzii prezentându-se cu 20-25% mai puţini donatori faţă de media obişnuită. Pe de altă parte, tot în această perioadă, există o cerere mai mare din cauza numeroaselor accidente rutiere sau a operaţiilor planificate. Ca urmare, se creează un dezechilibru între cerere şi cantităţile disponibile “, a declarat Nicolae BĂNICIOIU, ministrul Sănătăţii.

În beneficiul pacienţilor, Ministerul Sănătăţii vrea să îmbunătăţească modul de donare a sângelui în rândul populaţiei,  astfel încât să încurajeze din ce în ce mai mult donarea voluntară de sânge.

Ministrul Sănătăţii, Nicolae BĂNICIOIU a cerut astăzi reprezentanţilor Institutului Naţional de Hematologie analizarea posibilităţii de prelungire a programului de lucru la centrele de transfuzii, dar şi creşterea numărului de  utilizări a celor 5 centre mobile de recoltare achiziţionate în anul 2009. Ministerul Sănătăţii va monitoriza cu atenţie utilizarea acestora pentru îmbunantăţirea activităţii în mod continuu şi a obţinerii rezultatului optim de la fiecare centru mobil de recoltare de sânge.

“Autocarele trebuie folosite nu numai în locuri publice. Trebuie să se deplaseze la instituţii, firme pentru a recolta sânge de la persoane voluntare, aşa cum se procedează şi în  alte ţări europene. Fiecare autocar va deservi un număr de judeţe iar activitatea va fi monitorizată atent în vederea creşterii numărului de donări şi reducerii lipsei de sânge”, a adăugat ministrul Sănătăţii.

Unde si in ce conditii poti fi donator de sange:

CENTRUL DE TRANSFUZIE SANGUINA SATU MARE;  Str. Careiului nr. 26; Telefon: 0361-881-202;

Pentru a deveni donator de sange trebuie sa indepliniti următoarele condiţii:

vârsta cuprinsă în intervalul 18-60 ani
greutate peste 50Kg
puls regulat, 60 -100 bătăi/minut.
tensiune arterială sistolică între 100 şi 180 mmHg
să nu fi suferit în ultimele 6 luni intervenţii chirurgicale
femeile să nu fie: însărcinate, în perioada de lăuzie, în perioada menstruală
să nu fi consumat grăsimi sau băuturi alcoolice cu cel puţin 48 de ore înaintea donării
sa nu fi sub tratament pentru diferite afectiuni: hipertensiune,boli de inima,boli renale,boli psihice,boli hepatice,boli endocrine

Donatorii nu trebuie să aiba sau sa fi avut urmatoarele boli:

hepatită (de orice tip)
TBC
sifilis
malarie
epilepsie si alte boli neurologice
boli psihice
bruceloză
ulcer
diabet zaharat
boli de inimă
boli de piele: psoriazis, vitiligo
miopie forte peste (-) 6 dioptrii
cancer

 

Tagged with:
 

Vă comunicăm lista cu toate apele identificate ca ape de îmbăiere pentru sezonul de imbaiere 2012

–    Lacul balastiera Apa   – SC APA NORD VEST SRL comuna Apa, Judeţul Satu Mare.
–    Lacul balastiera Iojib – SC AGROPRODEXPORT SRL  comuna Medieşu Aurit, Judeţul Satu Mare
–    Lacul Mujdeni                – Primaria  Comunei Orasu  Nou,  Judeţul Satu Mare.

 
DSP Satu Mare - www.dspjsm.ro